THC a choroba Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna jest chorobą zapalną jelit, w której dochodzi do uszkodzenia kosmków jelitowych w wyniku procesów autoimmunologicznych. Czynnikiem wyzwalającym objawy choroby Crohna są przeważnie zła dieta oraz stres. Obecnie uważa się że choroba ta jest uwarunkowana genetycznie, jednak u osób prowadzących zdrowy tryb życia nie musi się ujawnić. Chroba Leśniowskiego-Crohna zgodnie z obecnym stanem wiedzy jest chorobą nieuleczalną a jej terapia opiera się głównie na łagodzeniu jej objawów. Do objawów choroby zaliczamy:

  • Ból brzucha
  • Biegunkę
  • Znaczne utraty masy ciała
  • Niedobory pokarmowe

Chorobę tą, charakteryzuje występowanie odcinkowo występujących ognisk zapalnych, które mogą pojawić się na całej długości przewodu pokarmowego. Powszechnie do łagodzenie objawów związanych z chorobą Crohna stosuje się leki sterydowe, które wykazują bardzo ograniczoną skuteczność oraz mają wiele efektów ubocznych. Przewlekłe stosowanie sterydów zwiększa między innymi ryzyko zapadnięcia na osteoporozę. W literaturze naukowej można znaleźć badania pokazujące korzystny wpływ związków wyizolowanych z konopii indyjskich na łagodzenie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej oraz łagodzenie stanów zapalnych, stąd wysnuto wniosek że marihuana medyczna może okazać się skuteczna również w łagodzeniu objawów choroby Crohna. Wcześniejsze badania wykazały skuteczność medycznej marihuany w łagodzeniu chorób o podłożu zapalanym, między innymi takich jak: stwardnienie rozsiane lub reumatoidalne zapalenie stawów. Badanie kliniczne przeprowadzone na grupie dwudziestu jeden pacjentów wykazało że przyjmowanie marihuany, nawet w tradycyjnej postaci (poprzez palenie) przyniosło korzyści w postaci  łagodzenia objawów choroby. U części pacjentów stwierdzono nawet całkowitą remisję w obrazowaniu przewodu pokarmowego. Ponadto wykazano, że grupa paląca susz marihuany zawierający THC wykazywała większą poprawę w zakresie łagodzenia objawów choroby niż pacjenci którzy otrzymywali skręty z marihuaną pozbawioną THC.

Zastosowanie marihuany medycznej w chorobie Leśniowskiego-Crohna wymaga dalszych badań, niepodważalnych metodologicznie aby potwierdzić jej korzystny wpływ w tej chorobie. Działanie silnie przeciwzapalne prezentowane przez marihuanę jest jednak niepodważalnym faktem, który czyni marihuanę obiecującym remedium na wiele chorób, w tym chorób cywilizacyjnych, tkich jak otyłość.